Cert PI. Coach 2.0

Arbetar du med människor? Vill du lära dig hur du bättre kan hjälpa enskilda personer och grupper att utvecklas och nå sina mål?

Cert PI Coach 2.0 är utbildningen där du lär dig att coacha och vägleda både dig själv och andra att nå önskat läge och resultat – helt utifrån dina egna egenskaper.

 

I samarbete med Performance Institute tar vi nu utbildningen till Göteborg 3 + 2 dagar med start i april/maj 2021.

Information om utbildningen

Kursort: Göteborg

Studieformer: 3 + 2 dagar i klassrum samt digitalt utbildningsmaterial

Kursavgift: 16900:-

Kurslängd: 70 h

Certifiering: Ja

Anmäl dig här

Kommande kurstillfällen

22-24 april

28-29 maj

Göteborg

Målsättning med utbildningen

Det här är utbildningen som handlar om dig. Målet är att du efter utbildningen förstår dig själv och dina egna egenskaper bättre. Du hittar då ditt eget sätt att leda och coacha och får fantastiska resultat i att vägleda både dig själv och andra individer och grupper till önskad förändring och utveckling.

 • Förstå hur du kommunicerar för att fästa ett budskap hos den du coachar
 • Förstå psykologin i en grupp och vilka krav som ställs på dig som ledare och coach
 • Få verktyg för att hjälpa en grupp att motiveras, utvecklas och ta ansvar för gemensamma mål
 • Kunna hantera svåra samtal med individer och grupper
 • Få tips och inspiration för digital- och distanscoachning
 • Utveckla självkännedom och självmedvetenhet
 • Få verktyg för att frigöra egen tid och bli mer effektiv i vardagen
 • Utveckla mental träning och självledarskap
 • Förstå hur du kan använda dina egna och andras olika egenskaper för att åstadkomma förändring och nå mål
 • Förstå hur du möter individers olika egenskaper för att skapa samförstånd och undvika konflikter
 • Få verktyg för att hjälpa individer att komma till nästa utvecklingsnivå för att bli motiverade att prestera och nå önskade resultat

Vad är unikt med Coach 2.0?

I utbildningen till Coach 2.0 vävs metoder från beprövade kommunikations-, ledarskaps- och coachningsmodeller ihop med vår egen erfarenhet i en unik flerdimensionell process där du får lära dig att förstå och respondera på egenskaper och beteenden för att utveckla ditt eget sätt att leda och coacha individer och grupper till utveckling, önskad förändring och att nå mål. Vår pedagogik bygger på att de bästa kunskaperna och färdigheterna erhålls när modeller och metoder individanpassas och används vid rätt tidpunkt i utvecklingsprocessen.

Självledarskap är att förstå dina egna egenskaper och hur du använder dessa för att övervinna dina hinder så du kan utvecklas och nå dina mål.

DISC är en modell för kommunikation du får lära dig för hur du ska hjälpa dig själv och andra att skapa ett samförstånd och att undvika konflikter.

Det situationsanpassade ledarskapet lär dig hur du hjälper en individ att uppnå sin högsta prestationen i en specifik uppgift eller mål.

En viktig del i självledarskapet är hur du frigör din egen tid, når din önskade förändring och blir mer effektiv i din vardag – privat och i yrkesrollen.

Du får lära dig FIRO – en effektiv metod för hur du hjälper en grupp att utvecklas för att bli motiverad och ta ansvar för gemensamma mål.

I kursen retorik och kommunikation arbetar vi med hur du går tillväga för att bli mer effektiv i att fästa ditt budskap i en mottagares minne.

Utbildningens delkurser

Introduktion

C01. Utveckling av självledarskap och mental träning

C02. Att förstå och möta individers olika egenskaper och personligheter (DISC)

C03. Att coacha en individ till nästa utvecklingsnivå (Situationsanpassat ledarskap)

C04. Effektiva samtalsmetoder och kommunikation

C05. Att coacha en grupp till nästa utvecklingsnivå (FIRO)

C06. Att hantera svåra samtal

C07. E-coachning och coachning på distans

C08. Praktiska case och inlämningsuppgifter

C09. Uppföljning av eget arbete

Ett antal hemuppgifter

Ett antal kunskapsprov

Access till månadsvisa 90 min Coachmöten med fokus på egen utveckling i Coachrollen

Examensuppgift

Sluttentamen

Digitalt kursintyg och PI-certifiering

Detta ingår i kursavgiften

 • Utbildningen till Cert. PI Coach 2.0 enligt aktuella villkor för ditt valda studie-upplägg
 • Utbildningspärm
 • Certifiering (genom teoretiskt prov och examinationsuppgift)
 • Behörighet till månadsvisa gemensamma 90 min Coachmöten med fokus på din egen utveckling som Coach samt uppdateringar och repetitioner av modeller och metoder (ej juli). 3 månader ingår kostnadsfritt i kursavgiften.
 • Health and Medical Group Medlemskap FRITT inklusive arbetsmaterial för kliniskt arbete samt behörighet att teckna Medlemskap GRUND, KUNSKAP och KARRIÄR.
 • Möjlighet till repetition och uppdatering med 50 % rabatt inom 36 månader.
 • Observera att ingen logi eller måltider ingår i kursavgiften.

Köpevillkor

Tjänsteleverantör är:
Performance Institute Scandinavia AB
559127 – 2626
Box 92138
120 08 STOCKHOLM

Delbetalning

Räntefri delbetalning under 24 månader hos vår partner Human Finans ger en månadskostnad om ca 700 SEK i 24 månader.

Anmäl dig här