För företag

Har ni koll på hur organisationen mår? Vi tar ert företags hälsa och potential till nästa nivå genom att skapa hållbara medarbetare.

HÅLLBARA MED-
ARBETARE

Enligt oss är hållbara medarbetare något som är centralt för alla företag. Att varje medarbetare når sin fulla potential och sin bästa fysiska och mentala hälsa genererar ett välmående företag med hög frisknärvaro, gott klimat och ökad produktivitet och lönsamhet. Friska och välmående medarbetare levererar helt enkelt bättre resultat.

FOKUSERA PÅ RÄTT SAKER

Vill ni slippa problem med höga sjukskrivningstal, nyrekryteringar och konflikter? Vill ni istället kunna använda kompetens och resurser på rätt saker och kunna fokusera mer på utveckling och tillväxt? Med en hälsosam kultur, välmående medarbetare och organisation är detta fullt möjligt.

GetGain tar er organisation till en företagskultur där hälsa är i fokus

GetGain Hållbara Medarbetare

Vårt program Hållbara Medarbetare syftar till att få ut varje medarbetares fulla potential, både fysiskt och mentalt. Individuella delar såsom vår funktionsmedicinska hälsoundersökning och enskild coachning varvas med teoretisk utbildning och coachning i grupp. Att få till varaktiga förändringar inom livsstil kan vara svårt för de flesta, varför vi lägger stor vikt vid coachning under själva beteendeförändringen. Vi coachar även företagsledningen genom hälsosatsningen och rapporterar och presenterar utgångsläge och uppnådda resultat. Efter programmets avslut ges rekommendationer för hur företaget kan fortsätta sin satsning mot en hälsosammare organisation. Vårt mål är att alltid maximera ert företags investerade tid och pengar.

GetGain Hållbara Medarbetare i korthet:

 • Program på 6 månader
 • 2 st funktionsmedicinska hälsoundersökningar. Mätning av hälsostatus vid uppstart inklusive pedagogisk genomgång av provsvar samt nya mätningar och genomgång efter 6 månader
  Läs mer
 • Gruppvis och individuell utbildning och coachning i olika teman med inspirerande och guidande arbetsmaterial
 • Individanpassade hälsoplaner (kost, stress, sömn, träning mm)
 • Statusrapporter för ledningsgruppen  (min 8 deltagare)
*Pris för investering enligt offert

KONTAKTA OSS

GetGain Friskskrivningstjänst

Har ni medarbetare med mer komplexa hälsoproblem som inneburit eller kan leda till långtidssjukskrivning? Vid situationer så som utmattningssyndrom och annan stressrelaterad ohälsa, beroendeproblematik och psykisk ohälsa är det avgörande att leta efter själva grundorsaken bakom hälsoproblemen. GetGains Friskskrivningstjänst tar ett helhetsgrepp kring medarbetarens situation där målet är en snabb och effektiv återgång in i arbete.

GetGain Friskskrivningstjänst i korthet:

 • Unikt funktionsmedicinskt helhetsgrepp
 • En snabbare och mer effektiv återgång till arbete
 • Löpande konsultation och coachning efter individuella behov
 • En mer hälsosam, energirik och produktiv medarbetare än tidigare
 • Kompletterande funktionsmedicinska tester samt terapeutiska näringstillskott vid behov
*Slutlig investering är behovsstyrd och bestäms i samråd med dig som arbetsgivare

KONTAKTA OSS

Andra erbjudanden

Vi erbjuder även ett flertal övriga tjänster där målet är att ytterligare förstärka hälsokulturen i företag. Vi kommer gärna ut och presenterar våra erbjudanden på plats hos er.

Övriga tjänster i korthet:

 • Skräddarsydda och inspirerande hälsoföreläsningar
 • PT Small Groups i GetGains lokaler eller på plats ute hos er. Träningen kan även genomföras digitalt via Zoom
 • Företagsevent med fokus på hälsa
 • Blodprovstagningar och andra hälsomätningar på plats ute hos er

Kontakta oss