VI SKAPAR VÄLMÅENDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG

Att skapa välmående företag kräver att man både ser till gruppen och den enskilda individen vilket gör att det kan kännas övermäktigt. Och det är därför GetGain finns. Vi har allt företaget behöver för att må bättre – på ett och samma ställe.

Att få välmående medarbetare har aldrig varit enklare

Vår affärsidé bygger på att vi har allt företaget behöver för att må bättre, på ett och samma ställe. Genom att skapa funktionella medarbetare som mår bättre, orkar mer och därmed presterar ett bättre resultat skapar vi även effektiva, välmående organisationer. 

Människor som mår världsklass presterar världsklass!

Det gör vi

Vi hjälper företag att nå sin fulla potential. Hemligheten är den djupa och breda analys som vi gör av organisationen, i olika steg. Det ger oss en tydlig bild av nuläget, behoven och hur åtgärdsplanen ska se ut. Ett agilt arbetssätt med löpande mätningar och uppföljningar säkerställer sedan framgång. Här är några exempel på vad vi kan hjälpa till med för att nå önskat resultat:

› Att hjälpa organisationer att få ut den fulla kapaciteten ur sina medarbetare

› Att hjälpa ledningen att få kunskap om hur organisationen och medarbetarna mår

› Att öka frisknärvaron och minska sjukfrånvaron

› Att öka välmående och motivation hos medarbetarna

› Att ge ökad vinst genom ökad effektivitet och produktivitet till följd av strategiskt hälsoarbete

Så gör vi det

Vi utgår alltid från individen för det är där vi lägger grunden. Men vi gör mer än så. För ett välmående företag handlar också om gemensamma, tydliga mål och strategier kring hälsa samt arbetsplatsen och trivseln där. Vi erbjuder alltså en helhetslösning genom att få fyra olika delar att samspela:

› Strukturella resurser för hälsa

› Hälsa & Friskvård

› Självledarskap

› Arbetsplatsen

insikt för företag

En stor sammanställning av ekonomiska effekter av förebyggande insatser för välmående genomfördes av organisationen International Social Security Association, ISSA. Studien konstaterade att varje investerad krona ger en avkastning på 220%.

20% rabatt på hälsoundersökning