Joakim Odh

Joakim har förutom sin utbildning inom funktionsmedicin, idrottsnutrition och personlig träning, som utgör kärnan i hans roll inom GetGain, även en akademisk bakgrund inom sport management, ekonomi, marknadsföring, ledarskap, organisationskultur och kommunikation.

Joakims passion ligger i att med stor kunskap, inspiration och moderna strategier hjälpa människor att förstå sin egen potential till att må bra. Han är själv ett levande bevis för att engagemang och ansvar för sin egen hälsa ger resultat. Under studietiden i London drabbades han av så kallad hjärndimma. Koncentration, inlärningskapacitet och fokus fungerade helt enkelt inte på topp, trots att han (enligt dåvarande uppfattning) både åt och tränade bra. Då var punkten nådd där den avgörande frågan ”Hur ska jag förändra min livsstil för att prestera bättre” krävde ett svar. Han upptäckte att god hälsa skapar god prestation.


Utbildningar och Certifieringar:

 

”Bra träning kräver bra mat. Ingen träning kräver ännu bättre mat”