DIN INTEGRITET ÄR VIKTIG FÖR OSS!

GDPR (General Data Protection Regulation)

Vi i GetGain AB vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Vi lägger stor vikt vid din personliga integritet och vidtar åtgärder för att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss. Bara ett begränsat antal personer med särskild tillhörighet har tillgång till uppgifterna och behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

Registrering av personuppgifter

När du registrerar dig hos oss via telefon, e-post, onlinebokning eller besök sparar vi dina kontaktuppgifter för att på ett effektivt sätt kunna hantera dina bokningar eller andra förekommande tjänster hos oss. Vi skickar nyhetsbrev för att informera dig om erbjudanden och aktuella händelser. Du har alltid möjlighet att avregistrera dig från dessa via en länk i våra nyhetsbrev.

Dina personuppgifter lagras i ett eller alla av följande digitala system:

  • Journalsystem (Alfa eCare)
  • CRM-system (Lime Technologies)
  • Bokföringsprogram (Fortnox)

Anmälan till nyhetsbrev

Anmälan till våra nyhetsbrev sker på vår hemsida via ett system som är kopplat till vårt system för utskick av e-post. Hantering av dina uppgifter sker i detta system, men det är fortfarande vi i GetGain AB som ansvarar för dina personuppgifter. Du kan när som helst välja att avanmäla dig från vårt utskick.

Cookies och Google Analytics

Vår webbsida använder sig av cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Cookies är små textfiler som läggs på din dator eller mobiltelefon när du använder vår webbsida. Vi använder cookies av tekniska skäl för att du skall kunna använda webbplatsen på bästa sätt och för att registrera besöksstatistik. Du kan stänga av användningen av cookies i webbläsarens inställningar. Vi använder oss även av Google Analytics för att förbättra vår service, användarvänlighet och för att analysera hur webbplatsen används.

Vi använder inte coookies till att:

  • Spara någon som helst personlig information om dig utan samtycke
  • Samla någon som helst känslig information
  • Skicka vidare personlig information till tredje part

Gallring

Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, dock högst 24 månader efter sista kontaktpunkten. Uppgifterna kan behöva sparas för till exempel bokföringsändamål.

Tillgång till information

Du kan när som helst begära att få ut all information som lagrats genom att skriva till info@getgain.se. I mailet vill vi att du uppger ditt namn, adress, e-post och telefonnummer i tillägg till ditt ärende. Svar kommer att skickas till din där angivna adress.

Ändring och borttagning av information

Om du anser att informationen vi har lagrat om dig är felaktig, kontakta oss på info@getgain.se så uppdaterar vi den. Du kan när som helst be oss radera dina uppgifter, efter att eventuella lagliga krav inte längre ställs.

OBS! Att bara avregistrera sig för att inte få epostutskick är inte tillräckligt för att anses som radering av uppgifter.

Länkar

Begära registerutdrag – mail till info@getgain.se

Uppdatera dina personuppgifter – mail till info@getgain.se

Begära radering – mail till info@getgain.se

Övrig information – mail till info@getgain.se

När gäller denna integritetspolicy?
Vår integritetspolicy gäller för alla våra register och tjänster kopplade till våra hemsidor.

Våra hemsidor kan innehålla länkar till andra hemsidor. När du väljer att besöka dessa gäller inte längre vår integritetspolicy.

 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KLIENT

Uppdragsort

GetGain utför och levererar sina tjänster i GetGains lokaler i Kungsbacka samt ute på plats hos företag. Konsultationer kan därutöver äga rum via telefon, Zoom, Skype eller liknande.

Information till dig som klient

Hälsorådgivning som lämnas av GetGains funktionsmedicinska hälsocoacher samt samarbetspartners utformas och genomförs i samråd med varje klient. GetGain lämnar rekommendationer om kosthållning och näringstillskott som utifrån genomförda analyser bedöms främja klientens hälsa. Klienten ansvar själv för rekommendationens efterkommande.

Behandling av personuppgifter

GetGains klienters personuppgifter behandlas enligt EUs dataskyddsförordning (GDPR).

Klienten är ansvarig för att personuppgifter hänförliga till klienten är uppdaterade och korrekta.

GetGain förbinder sig att behandla angivna personuppgifter i enlighet med GDPR.

Genom godkännande lämnar klienten sitt samtycke till GetGain att lämnade och upprättade personuppgifter får lagras och bearbetas i register som förs inom ramen för GetGains verksamhet.

Tvist

Eventuella tvister med anledning av dessa villkor eller avtalet mellan GetGain AB och klient avgörs i allmän domstol.