Vi BYGGER OM

Vi skapar välmående
människor och företag.

Att skapa välmående företag kräver att man både ser till gruppen och den enskilda individen vilket gör att det kan kännas övermäktigt. Och det är därför GetGain finns. Vår affärsidé bygger på att vi har allt företaget behöver för att må bättre, på ett och samma ställe. Genom att skapa funktionella medarbetare som mår bättre, orkar mer och därmed presterar ett bättre resultat skapar vi även effektiva, välmående organisationer. Människor som mår världsklass presterar världsklass!

Det gör vi

Vi hjälper företag att nå sin fulla potential.
Hemligheten är den djupa och breda analys som vi
gör av organisationen, i olika steg. Det ger oss en tydlig bild av nuläget, behoven och hur åtgärdsplanen ska se ut. Ett agilt arbetssätt med löpande mätningar och uppföljningar säkerställer sedan framgång. Här är
några exempel på vad vi kan hjälpa till med för
att nå önskat resultat:

  • Hjälpa organisationer att få en samsyn på mål, strategi och syfte med verksamheten.
  • Utbilda ledningen i hur de tar reda på hur medarbetare och organisationen mår.
  • Öka frisknärvaron och minska sjukfrånvaron.
  • Öka motivationen och välmåendet hos medarbetarna.
  • Se över och anpassa arbetsplatsen för bästa välmående.
Vi utgår alltid från individen för det är där vi lägger grunden. Men vi gör mer än så. För ett välmående företag handlar också om tydliga gemensamma mål och strategier samt arbetsplatsen och trivseln där. Vi erbjuder alltså en helhetslösning genom att få fyra olika delar att samspela.

Självledarskap

ORGANISATORISK SAMSYN

Personligt välmående

En inbjudande arbetsplats

Att skapa välmående företag kräver att man både ser till gruppen och den enskilda individen vilket gör att det kan kännas övermäktigt. Och det är därför GetGain finns. Vår affärsidé bygger på att vi har allt företaget behöver för att må bättre, på ett och samma ställe. Genom att skapa funktionella medarbetare som mår bättre, orkar mer och därmed presterar ett bättre resultat skapar vi även effektiva, välmående organisationer. Människor som mår världsklass presterar världsklass!