Frågor & svar

I vår hälsoundersökning får du reda på hur din hälsa ser ut just nu. För att ta reda på det får du inför ditt besök hos oss göra ett omfattande blodprov med ca 50 markörer samt fylla i en hälsoenkät om hur du mår, äter, tränar, stressar, sover och lever. Utför du hälsoundersökningen på plats hos oss (dvs inte digitalt) mäter vi även syremättnad, blodtryck samt gör en kroppskompositionsmätning (muskelmassa, fettmassa, bukfetma mm). Vi använder all denna information till att kartlägga var dina prioritetsområden finns och guidar dig sedan vidare till något av våra program för att lägga upp en åtgärdsplan. Vid hälsoundersökningen presenterar vi pedagogiskt dina resultat för att du enkelt ska förstå hur det ser ut och vilka samband det har med din livsstil.

Du behöver inte uppleva några hälsobesvär eller vara sjuk för att göra GetGains hälsoundersökning. Den syftar också till att bibehålla eller optimera en redan god hälsa. Du kanske vill veta hur du skulle kunna må ännu bättre – så bra som det bara går? Eller så vill du veta om du kan förhindra framtida hälsobesvär. Dessutom ger inte alla hälsoproblem symptom, därför är det bra att ta reda på hur det ser ut. Först då kan du göra något åt det.

Vår hälsoundersökning har som syfte att ta in mycket information om dig för att kunna se på orsaksmönster till obalanser eller hälsobesvär. Vi går till grunden för att kunna hjälpa dig att åtgärda orsaken istället för att dämpa symptomen på ytan. Vi skruvar inte bara ur varningslampan utan lyfter på huven och hittar och åtgärdar problemet. Vårt mål är också att hjälpa dig att hitta ditt optimala välmående, inte bara tala om för dig om du är sjuk eller inte. Detta innebär att du får mer information och kunskap om din kropp samt guidning i hur du kan ta nästa steg för att nå varaktighet i hälsa och välmående.

I våra åtgärdsplaner ingår en specifik kostplan som är utformad just för dig. Vi utgår från dina specifika behov och fastställer kostplanen i samråd med dig. Vi rekommenderar kosten utefter din biokemi och provresultat, inte utifrån någon särskild diet. Vi utgår från ett evolutionärt synsätt, med vetenskaplig grund, och anpassar efter dina behov och önskemål för att du ska kunna nå dina uppsatta mål.

Enligt vår erfarenhet samt efter vad studier visar är det oftast inte bara kunskap som behövs för att införa en lyckad livsstilsförändring – coachning i beteende och förhållningssätt har visat sig vara avgörande. Därför innehåller våra program både utbildning och coachning. Du blir coachad i att få resultatet av din nya livsstil varaktigt över tid. Vi följer även upp dina resultat genom löpande mätningar för att se att du håller rätt kurs.

Hos GetGain får du möta våra välutbildade hälsocoacher och terapeuter. Vi har utbildning inom funktionsmedicin, nutrition och idrottsnutrition samt är certifierade coacher. (Läs mer här) Vi har även kunskap inom beteendeterapi, med inriktning på ACT, Acceptance and Commitment Therapy. (Läs mer här) Våra certifierande organ är; Funktionsmedicinska institutet, Leadership institute, Eleiko.

För att veta vart du vill nå kommer vi att hjälpa dig att sätta upp riktning och mål. Din målsättning kommer att styra dina resultat. Dina fysiska förutsättningar, dina resurser såsom tid, ekonomi, stöd från omgivning mm kommer också att påverka dina resultat.

Efter hälsoundersökningen tar vi i samråd med dig fram en åtgärdsplan utefter din egen målsättning. Vi har olika inriktningar/program som du kan välja bland, men som regel skräddarsyr vi ett upplägg just för dig. Våra vanligaste program löper över 3 eller 6 månader och dessa har vi byggt upp kring olika teman som du får coachning och utbildning inom; Kost & Näring, Förhållningssätt & Beteende, Stress & Återhämtning samt Motion & Träning. 

Vi skickar först in en digital remiss för blodprovstagning till en av våra många provtagningsenheter runtom i Sverige. På de flesta provtagningsenheter är det drop-in som gäller och besökstiden 7.30-10.00. Du behöver vara fastande inför provtagningen. Du kommer att få vidare information och instruktioner inför blodprovstagningen via ett välkomstmail. Provtagningen ska ske senast 8-10 dagar före ditt besök hos GetGain. Du kommer även att få fylla i en omfattande livsstilsenkät som du får via mail, detta gör du senast 10 dagar före ditt besök hos GetGain. Din hälsocoach analyserar dina provsvar samt din livsstilsenkät och vid ert möte (digitalt eller på plats i Kungsbacka) presenteras sammanfattningen av din hälsostatus pedagogiskt för dig för att du ska få förståelse och inspiration till ditt vidare hälsoarbete.