FRÅGOR & SVAR

Sannolikt används inte friskvårdsbidraget effektivt vilket därmed gör insatsen ineffektiv. Människors välmående påverkas till stor del av de val som görs på privat tid, vilket kräver en systematisk strategi som inspirerar, motiverar och som är effektiv. 

Sjuknärvaro innebär att medarbetare arbetar med en nedsatt prestationsförmåga på grund av t ex sömn- eller stressutmaningar. Varannan anställd i Sverige känner sig ofta stressad på jobbet, vilket leder till minst 9% nedsatt prestation. Var tredje svensk har sömnproblem, vilket leder till minst 12% nedsatt prestation. Kontakta oss för en analys om just er situation. 

En Situationsanalys är en bred och djup studie om välmående på ert företag. Den ger värdefulla insikter som är avgörande för att designa rätt åtgärder som tar er mot större frisknärvaro.  

Vi sätter alltid individen i centrum eftersom företag består av just individer. I regel bygger vi välmående genom att jobba med Kost & Näring, Förhållningssätt & Beteende, Motion & Träning, Stress & Återhämtning samt Självledarskap. På en organisatorisk nivå ger vi rekommendationer till företaget som stöttar medarbetare till framgång, det kan handla om allt från strategier, mätningar och uppföljningar till specifika insatser som svettlön, föreläsningar och seminarier. 

Alla! Vi har ännu inte stött på ett företag som har bättre resultat på grund av att medarbetarna mår dåligt. Människor är människor med grundläggande mänskliga behov, det är dessa vi arbetar med, oavsett bransch.  

En insats kan vara en kort föreläsning för att inspirera, men störst framgång ser vi hos kunder som ser långsiktigt på sin strategi för välmående.  

En stor sammanställning av ekonomiska effekter av förebyggande insatser för välmående genomfördes av organisationen International Social Security Association, ISSA. Studien konstaterade att varje investerad krona ger en avkastning på 220%.